Új eszközök az eMagyarország Ponton (Kálvin tér 1.)

“A közösségi internet-hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosító számú projektben a “Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése” című pályázat keretében elnyert eszközök megérkeztek. Ettől kezdve jogosulttá váltunk az új név: Digitális Jólét Program Pont használatára.

              

               

                

                               

                               

                              

Kazinczy Ferenc könyvtárbővítési pályázat

A Sinka István Városi Könyvtár sikeresen pályázott a TINTA Könyvkiadó által kiírt Kazinczy Ferenc könyvtárbővítési pályázaton.

A pályázat eredményeként a következő kötetekkel bővült a könyvtár állománya:

 • Magyar közmondások nagyszótára
 • Nővénynevek enciklopédiája
 • Állatnevek enciklopédiája
 • Mit jelent? – diákszótár
 • Nyelvi játékaink nagykönyve
 • Neked van igazad?
 • 44 tévhit a nyelvekről és a nyelvünkről
 • Tulajdonságszótár
 • Magyar-angol és angol-magyar szókincsbővítő szinonímaszótár
 • Magyar-latin közmondásszótár
 • Latin szókönyv
 • Latin-magyar alapszótár

 

A betű a szellemi kincstár kulcsa

Pályázatunkat tavasszal hirdettük meg, könyv-, illetve könyvtári élményekről szóló írásokat vártunk. 8 felnőtt és 6 gyermek írása érkezett be hozzánk. Közülük néhányat közzéteszünk.

Füredi Józsefné , Gálné Nagy Irén , Gombos Luca , Gyányi Lajosné , Gyöngyi Marietta – A könyves hölgy története , Hudák Péter , Kadáné Papp Ilona – Én és a könyv , Kasza Ernőné – Első iskolám , Kovács Dávid , Nagy Józsefné és Tolvaj Bence.

Pályázati hírek

nkalogoA Nemzeti Kulturális Alap könyvtámogatási program II. ütemében a Sinka István Városi Könyvtár 224.861,- Ft, a Márai program V. fordulójában pedig 300.000,- Ft értékben kapott könyveket ajándékba.

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által kiírt “Közművelődési célú képzőművészeti alkotó táborok, honismereti táborok, kulturális programok, közművelődési rendezvények, valamint országos, regionális, megyei vagy kistérségi szintű eseményen való részvétel támogatására 2015. évben” címmel meghirdetett pályázaton az intézmény 50.000,- Ft támogatást nyert a “65 éves a városi könyvtár Berettyóújfaluban – Miénk a könyvtár!” című program megvalósítására.

A Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma a “Bihari kaleidoszkóp: 200 éve született Rómer Flóris – 65 éves a Sinka István Városi Könyvtár” című pályázatot 300.000,- Ft összeggel támogatja.

A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása keretében a könyvtár 944.995,- Ft-ot költhet állományfejlesztésre, illetve max. 30%-ban eszközfejlesztésre.