Mesélj nekem!

Szeptember 30-a 2005 óta a Népmese Napja. 1859-ben ezen a napon született Benedek Elek, Elek apó, akinek tiszteletére szerte az országban kicsik és nagyok előveszik tarisznyájukból a magyar népmesék egy-egy csodálatos darabját, hogy felelevenítsék és továbbadják ezt a kincset. A Sinka István Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában évek óta mesemondó versenyre kerül sor, melyen a helyi általános iskolák diákjain és a helyi óvodásokon kívül a furtai Bessenyei György Általános Iskola alsó tagozatosai és a Furtai ÁMK Bakonszegi Óvodájának óvodásai vettek részt.

A versenyt – csatlakozva a Méliusz Juhász Péter Könyvtár felhívásához – három korcsoportban hirdettük meg: óvodások, első-második és harmadik-negyedik osztályosok számára. A három korcsoportban összesen 27 jelentkezőből 25 kis mesemondó mutatta be a szabadon választott magyar népmesét max. 5 perc terjedelemben. A zsűri tagjai – Korompainé Mocsnik Marianna, a Bihari Múzeum vezetője, Szító Sándorné nyugdíjas pedagógus, Lackó Györgyné könyvtárvezető; valamint Kurtán Mónika, a József Attila Általános Iskola és AMI igazgatója, Ráczné Vetési Enikő, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola igazgatója és László Vilmos Csongor, a Diószegi Kis István Református Általános Iskola igazgatója – az alábbiak szerint értékelte a mesemondók teljesítményét:

Óvodások:

Helyezés Név Óvoda
1. hely Csávás Dávid Eszterlánc Tagóvoda
2. hely Füle Csenge Eszterlánc Tagóvoda
3. hely Farkas Attila Eszterlánc Tagóvoda
Szűcs Küne Zonga Furtai ÁMK Bakonszegi Zöldliget Óvodája
Különdíj: Harangi Gergő Gyermekkert Tagóvoda

1-2. osztály:

Helyezés Név Iskola
1. hely Bördős Maja Hanna II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
2. hely Nagy Zsombor József Attila Általános Iskola és AMI
3. hely Gál Bodza József Attila Általános Iskola és AMI

3-4. osztály:

Helyezés Név Iskola
1. hely Balogh Zsuzsa József Attila Általános Iskola és AMI
2. hely Puj Krisztián József Attila Általános Iskola és AMI
3. hely Halics Lili Széchenyi István Tagiskola

 

Vezendiné Borbély Margit
könyvtáros

„Mese, mese, meskete, minden hétre egy mese”

„Magyar népmesét kell a gyermekek kezébe adni, mert az a magyar nép lelkét, örömét, bánatát, mindennapjait tárja a gyermekek elé” – mondja Benedek Elek, a gyerekek Elek apója.

A mese hatással van a gyermek beszédfejlődésére, képzelőerejének alakulására, érzelmi gazdagodására, szociális kapcsolatainak fejlődésére. A gyermek a mesén keresztül megtanulja felismerni az események közötti összefüggéseket, a történeteket értelmezni, és átlátni az egyszer emberi kapcsolatokat.

A Magyar Olvasástársaság 2005-ben határozott arról, hogy szeptember 30-án, Benedek Elek születésnapján ünnepeljük meg a népmese napját olyan rendezvényekkel, amelyeken a magyar népmesekinccsel ismerkedhetnek meg a gyerekek.

A Sinka István Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a népmese napjához közeli időpontban évek óta mesemondó versenyre kerül sor. Az idén szeptember 29-én a helyi általános iskolák diákjai és helyi óvodások, valamint a furtai Bessenyei György Általános Iskola alsó tagozatosai és furtai óvodások vettek részt.

A versenyt négy korcsoportban hirdettük meg: óvodások, első-második, harmadik-negyedik és ötödik-hatodik osztályosok számára. A négy korosztályban összesen 43 jelentkezőből 40 kis mesemondó mutatta be a választott mesét. A Méliusz Juhász Péter Könyvtár felhívásához csatlakozva max. 5 perc terjedelmű szabadon választott magyar népmesét választhattak.

A zsűri tagjai – Korompainé Mocsnik Marianna, a Bihari Múzeum vezetője, Pappné Kiss Katalin, a Bihari Gyerekesély Iroda munkatársa, Lackó Györgyné könyvtárvezető, valamint Kapornai Andrásné nyugalmazott pedagógus és Kissné Tóth Márta, a BSZC Eötvös József Szakképző Tagintézményének pedagógusa –  az alábbiak szerint értékelte a mesemondók teljesítményét:

Óvodások:

1. hely: Török Botond Furtai ÁMK Furtai Óvodája
2. hely: Sárvári Milán Eszterlánc Tagóvoda
3. hely: Gál Bodza Szivárvány Református Óvoda
Különdíj: Nagy Zsombor László Eszterlánc Tagóvoda
Papp Dzsesszika Rákóczi Tagóvoda

1-2. osztály:

1. hely: Puj Krisztián József Attila Általános Iskola
2. hely: Machán Mira József Attila Általános Iskola
3. hely: Lupás János II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
Különdíj: Oláh Lili Zsófia Széchenyi István Tagiskola
Pásti Panna II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

3-4. osztály:

1. hely: Balogh Noémi József Attila Általános Iskola
2. hely: Erőss Zoltán Csongor Diószegi Kis István Református Ált. Iskola
3. hely: Kocsis Viktória József Attila Általános Iskola
Különdíj: Harangi Szabolcs Hunyadi Mátyás Tagiskola

5-6. osztály:

1. hely: Török Laura II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
2. hely: Tolvaj Bence Hunyadi Mátyás Tagiskola
3. hely: Patai Dóra József Attila Általános Iskola

A Méliusz Juhász Péter Könyvtár által szervezett megyei mesemondó versenyre elküldjük a kategóriánként és iskolánként legjobban szereplő mesemondót, aki október 9-én, a könyves vasárnapon képviseli iskoláját.

A mesemondó versenyen készült képek megtekinthetőek a könyvtár Facebook oldalának képei között: Városi mesemondó verseny (2016. szeptember 29.)

Vezendiné Borbély Margit
könyvtáros

„Száll a mese szájról szájra” 2.

A Méliusz Juhász Péter Könyvtárban 2015. október 11-én, a Könyves vasárnapon megtartott megyei mesemondó versenyen nagyon szép eredményeket értek el azok a tanulók, akik képviselték városunkat és az iskolájukat.

Az I. korcsoportban az alsó tagozatosok közül
I. helyezést ért el Török Laura ( II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola és AMI) és így ő vihette el a vándorserleget, amit 1 évig őrizhet az iskola.
III. helyezést ért el Erőss Zoltán Csongor (Diószegi Kis István Ref. Ált. Iskola és AMI).

A II. korcsoportban a felső tagozatosok közül

III. helyezést ért el Tolvaj Bence (II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola Hunyadi Mátyás Tagiskola)
IV. helyezést ért el Varga Réka (József Attila Általános Iskola).

Minden mesemondónak és felkészítő pedagógusnak gratulálunk és további szép eredményeket kívánunk.

További eredmények: megyei mesemondó verseny eredményei

Képek megtekinthetők: megyei mesemondó verseny képei

“Száll a mese szájról szájra” mesemondó verseny

A mese gyógyír,
a mese játék,
a mese csoda,
a mese hit,
a mese lélek.
Mosoly mindenki lelkére.”

(Csernik Szende)

2005 óta szeptember 30-án, Benedek Elek születésnapján ünnepeljük a népmese napját. Ebből az alkalomból a Bihari Múzeum és Sinka István Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában és olvasótermében került sor 2015. október 3-án a mesemondó versenyre, melyen a KLIK Berettyóújfalui Tankerületéhez tartozó helyi általános iskolák diákjai, a helyi óvodások, a Diószegi Kis István Református Általános Iskola és a Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola tanulói, ill. a berekböszörményi és a bakonszegi óvodások vettek részt.

A versenyt négy korcsoportban hirdettük meg: óvodások, első-második, harmadik-negyedik és ötödik-hatodik osztályosok részvételével. A négy korosztályban összesen 66 jelentkezőből 60 kis tehetség mutathatta be a választott mesét. A Méliusz Juhász Péter Könyvtár felhívásához csatlakozva max. 5 perc terjedelmű állatokról szóló magyar népmeséket választhattak.

A zsűri tagjai – Kissné Tóth Márta, az Eötvös József Szakképző Iskola pedagógusa, Szító Sándorné ny. pedagógus, Solymosi Rudolfné ny. népművelő, könyvtáros és Kocsis Csaba író, népművelő – az alábbiak szerint értékelte a mesemondók teljesítményét:

Óvodások:

1. hely:  GÁL BODZA Szivárvány Református Óvoda

2. hely:  NAGY ZSOMBOR LÁSZLÓ Eszterlánc Tagóvoda

3. hely:  SZŰCS ERIKA VIRÁG Furtai ÁMK Bakonszegi Tagóvodája

Különdíj: DOMOKOS ZALÁN Szivárvány Református Óvoda

DSCI7054

1-2. osztály: 

1. hely:  BALOGH ZSUZSA József Attila Általános Iskola

2. hely:  KELEMEN ZSÓFIA Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola

3. hely:  MACHÁN MIRA József Attila Általános Iskola

Különdíj: CSARKÓ SÁRA Diószegi Kis István Református Általános Iskola

DSCI7086

3-4. osztály: 

1. hely:  TÖRÖK LAURA II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

2. hely:  BALOGH NOÉMI József Attila Általános Iskola

3. hely:  KOCSIS VIKTÓRIA József Attila Általános Iskola

Különdíj: GÁL PETRA II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

KAPDOS FLÓRA Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola

DSCF2006

5-6. osztály: 

1. hely:  NAGY RÓBERT József Attila Általános Iskola

VARGA RÉKA József Attila Általános Iskola

3. hely:  TOLVAJ BENCE Hunyadi Mátyás Tagiskola

Különdíj: FEKETE ZSUZSA Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola

DSCF2071

A Méliusz Juhász Péter Könyvtár által szervezett megyei mesemondó versenyre elküldte intézményünk a kategóriánként és iskolánként  legjobban szereplő mesemondót, aki október 11-én, a könyves vasárnapon képviselte az iskoláját.

Október 2-án Olasz Etelka bábművész, mesemondó interaktív előadását hallgatták meg a KLIK Berettyóújfalui Tankerületének helyi alsó tagozatos tanulói. A nagyon jó hangulatú és oldott légkörben zajló meseelőadáson tapasztalatszerzésre is lehetőség nyílt: egy-egy gondolat, mozzanat átvétele a kis mesemondó kifejezőkészségét is pozitívan alakíthatja a továbbiakban.

Olasz Etelka 016

Vezendiné Borbély Margit
könyvtáros