Sinka-emlékdélután

Sinka-emléknapSzeptember 24-én, a könyvtár névadójának születésnapján minden évben megemlékezést tartunk. Idén születésnapi ünnepséggel egészült ki a program, hiszen intézményünk 65 évvel ezelőtt kezdte meg tevékenységét. Ebből az alkalomból könyvtártörténeti kiállítást rendeztünk. A tablókon végig lehet kísérni a könyvtár fejlődésének, változásainak útját, a gépesítés lépéseit. Összegyűjtöttük az ünnepi könyvhét, az író – olvasó találkozók vendégeit, kik voltak a könyvtár vezetői, dolgozói. A fotókkal illusztrált tablók között helyet kapott az olvasótábor története, valamint a megvalósult projektek. A tárlókban elhelyezett dokumentumok, a kiállított tárgyak mesélnek a kezdetekről s a későbbi évek munkájáról. A rendezvények meghívói, az írók-költők által dedikált kötetek kiegészítik a tablók információit. A könyvtár gépesítésének alapjait teremtette meg 1996-ban Balogh István adománya. Róla is megemlékeztünk.

A kerekasztal-beszélgetés résztvevői – Dr. Bakó Endre irodalomtörténész, Dr. Takács Miklós egyetemi adjunktus, Dr. Tóth-Matolcsi László egyetemi docens – az egykori Kelet Népe folyóirat sajtó,- irodalmi és eszmetörténeti gyökereit vették górcső alá. A közel egyórás eszmecsere kibontotta a népi mozgalom, a népi irodalom bihari vonatkozásait is. A hagyománytudat modernizációját vagy annak hiányát taglaló megközelítések kitértek a haza vagy haladás, népi vagy urbánus ellentétpárokra is, valamint taglalták a népi mozgalom nemzeti és egyetemes vonatkozásait. Elhelyezték benne a sajátosan magyar paraszti társadalomba vetett utópisztikus bizalmat a modernizáció tekintetében. Kitértek a folyóirat hasábjain folyó korabeli vitákra is.

“A betű a szellemi kincstár kulcsa” címmel meghirdetett pályázatban könyv-, illetve könyvtári élményekről szóló írásokat vártunk. Az eredményhirdetésre ezen a napon került sor. 14 pályázat érkezett, mindannyian Gombos Ferenc Berettyóújfalu c. fotóalbumát kapták jutalmul, melyet az alkotó ajánlott fel. A délután folyamán a résztvevők megtekintették a könyvtár 65 évéről készített filmünket. A program a kiállítás megtekintésével, kötetlen beszélgetésekkel, állófogadással zárult.

Rendezvényünk a Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma támogatásával valósult meg.

Lackó Györgyné könyvtárvezető és a könyvtár dolgozói

nka

Rómer Flóris nyomában jártunk

Rómer F emléktúraSzeptember 18-án délután ragyogó napsütésben megtelt a Szent István tér kerékpáros felnőttekkel és a Diószegi Kis István Református Általános Iskola, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Berettyóújfalui Tankerületének diákjaival, akik Rómer Flóris, a régészet atyja születésének 200., a Sinka István Városi Könyvtár fennállásának 65. évfordulója alkalmából a Csonkatoronyhoz szervezett kerékpártúrára gyülekeztek. A résztvevők ellátogattak a fehértemplom romjához, megismerkedtek a Csonkatorony történetével, és azzal, hogy Kocsis Csaba: Kádár vitéz útja című regényében milyennek írja le a Csonkatornyot. A vállalkozó kedvűek íjászkodtak és felmásztak a toronyba.

Köszönjük a résztvevőknek, hogy ilyen szép számban megtisztelték programunkat, mely a Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalom és Ismeretterjesztő Kollégiuma támogatásával valósult meg.

A könyvtár dolgozói

nka

Manfred Gellert: a Csapatépítés nagykönyve

csapatépítésA könyvből választ kap! Mit értünk csoport alatt? Mi határozza meg, hogy csoportról beszélünk-e vagy sem? Mi a csoportmunka jellemzői? Melyek a csapatmunka fajtái, fázisa? Csoporton belüli szerepek, a csoportvezető szerepe, együttműködés a csoporton belül, mi jellemzi a jó csapatot, hatékony csapatmegbeszélések, a csapaton belüli kulturális különbségek, problémamegoldó stratégiák, mikor van szükség csapatépítésre, csapatépítési alkalmak, a csapatépítéssel szembeni ellenállás kezelése, a csoport szerepe a szervezeten belül, a csoportok tipikus fejlődési fázisai. “Gyakori, hogy a csoport csak akkor vesz részt csoporttréningen, ha már “nyakig ül a pácban”, vagyis egyértelművé válik, hogy a munkavégzés nem elég hatékony, és a csoporttagok az energiájukat a konfliktusok és a súrlódások feldolgozására pazarolják. Az érintettek, különösen a vezetők számára világossá válik, hogy változtatniuk kell. Ebben az esetben a csoportfejlesztés nem a legmegfelelőbb eljárás. Ilyenkor a konfliktusokat egy csoporttanácsadás, illetve krízis-beavatkozás keretében kell feldolgozni. Majd ezt követően értelmet nyer a csoportfejlesztési folyamat levezetése.”