Új folyóiratok 2018-ban

A Hajdú-bihari Napló digitálisan elérhető a könyvtárban

(fiókkönyvtárban és a Netkuckóban is)

A bejelentkezési adatokat kérje a könyvtárostól.

Reklámok

A 88. ünnepi könyvhét rendezvényei a könyvtárban

Az évnek egyik napján […] az ország minden városában és falujában könyvnap rendeztessék, amely […] az írót és a közönséget közvetlen kontaktusba hozza egymással, hogy ezen a napon egyszer egy évben a könyvírás és a könyvkiadás művészete is kimenjen az utcára, éspedig ingujjban, közvetlen, bohém formában.”

Supka Géza, nagy műveltségű, ismert újságíró, író, történész, művelődéstörténész, polihisztor fogalmazta meg a könyvhetek célját, amelyet az idén 88. alkalommal rendeztek meg országszerte. A Sinka István Városi Könyvtár Halász Margit írónőt hívta meg Berettyóújfaluba, ahol a BSZC Arany János Gimnázium tanulóinak rendhagyó irodalomórát tartott, a Hunyadi Mátyás Tagiskola negyedikeseinek a fiókkönyvtárban mese- és mondaírást tanított, amit író-olvasó találkozó követett.

Bónácz János alpolgármester úr köszöntőjében kiemelte a város és a Berettyó Kulturális Központ intézményeinek nagy szerepét a bihari kulturális értékek közvetítésében. A kiállítások rendezése, kulturális programok szervezése, múzeumpedagógiai, könyvtárpedagógiai foglalkozások azt a célt szolgálják, hogy minden korosztályhoz eljussanak kulturális értékeink. A Sinka István Városi Könyvtár minden évben csatlakozik az ünnepi könyvheti programokhoz, amikor író-olvasó találkozókat, irodalmi és könyvtári programokat szervez az érdeklődőknek.

Halász Margitot gyermekkora köti a sárréti vidékhez, ezek az élmények határozzák meg témaválasztását is. Az újlétai tanyavilág esti baráti beszélgetéseit a mindenre fogékony gyermek fantáziája mesékké alakította, amiket másnap kisszékre állva adott elő közönségének. Ezeket az élményeket tartja első írói megnyilatkozásainak az írónő.

Úgy érzi, írásainak az a feladata, hogy a szépirodalmon keresztül megmutassa a magyar táj szépségét, ezért regényei változatos helyszíneken játszódnak. A személyes élmények feldolgozásakor arra kell ügyelnie, hogy a szereplőkre ne lehessen ráismerni, mert rossz néven vehetik, ha esetleg negatív személyiségjegyekkel ruházza fel a történetben a valóságos személyeket.

A közvetlen hangvételű beszélgetésen kiderült, hogy egy-egy regény születését gondos előkészületek, gyűjtőmunka előzi meg, és mire végleges formát önt egy könyv, rengeteg változat előzi azt meg. Ezek közül az első változat elkészítése a legizgalmasabb, legszorongatóbb élmény, hiszen ott dolgozik benne a félelem, hogy esetleg nem tudja folytatni a történetet.

Gyakorló irodalomtanárként fontosnak tartja a fiatalok olvasóvá nevelését is, amiben a személyes ráhatás fontosságát emelte ki.

Tervei között szerepel egy ifjúsági regény megírása is, amelyről részleteket is elárult az írónő. A hortobágyi Madárkórházban játszódó történetben állatbőrbe bújtatott emberi sorsokat jelenít meg. Az írás egyfajta terápia is, hiszen a készülő regény az írónő vallomása szerint a saját betegségének feldolgozása is. Úgy gondolja, hogy az írás által az emberek közelebb juthatnak önmaguk megismeréséhez. A Zöldtea Íróműhelyben az amerikai kreatív írás tanfolyamok módszertanát felhasználva írást tanít, ahol minden résztvevő kis segítséggel meg tud írni egy történetet.

Rendszeresen publikál tárcákat, amiket mindig valamilyen konkrét hétköznapi élménye ihlet. A forgatókönyvírást is kipróbálta, amit jó személyiségfejlesztőnek tart, hiszen nagy önmérsékletre inti a szerzőt.

Halász Margittal Gyula Ferencné és Balog Otília pedagógusok beszélgettek, Turzó Boglárka pedagógus énekével, Aranyiné Csalánosi Csilla pedagógus, valamint Sain Máté gimnáziumi tanuló felolvasásával színesítette a programot.

A rendezvény megvalósítását Szépírók Társasága és a Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalom Kollégiuma támogatta.

Szémánné Veres Gabriella

 

Az eseményhez kapcsolódik Szántó Viktória 4. osztályos tanuló (Hunyadi Mátyás Tagiskola) története, amely Halász Margit könyvtári foglalkozásán készült:

Berettyóújfaluban

Berettyóújfaluban sok-sok minden történt már, de hogy régen mik történtek itt, azt sokan nem tudják.

Kezdjük először a Berettyó-folyóval. Mélysége manapság fél métertől 4 méterig tart, de valaha
100 m mély is volt. Romániából, a Királyhágóból ered a mi folyónk.

Mehetünk tovább a Nagy Sárréten! No, ezen a réten igen sok mocsár volt. Innen kapta a nevét is, de a folyók szabályozása óta már nem olyan mocsaras. Sok állat és növény is megél itt, például: pióca, kócsag, nyúlfarkfű, mocsári kosbor és sok más különlegesség.

Van egy történetem is ezzel kapcsolatban:
A mikor egy legény át akart menni a mocsáron, úgy, hogy nem volt rajta a talpalló, majdnem elsüllyedt, de szerencséjére egy arra bóklászó pákász megmentette. De most jut eszembe, hogy élnek itt betyárok is, akiket a nép nem annyira szeret, mivel ezek igazi gazfickók. Némelyik igazán híres. Például: Rózsa Sándor, Sobri Jóska és sok más gonosztevő.

Ez az, amit röviden elmesélhettem Berettyóújfaluról. De ha akartok még meséket, keressetek meg bátran, és írok még nektek mást is.

Szántó Viktória

Irodalmi őrvárosok – képekben

Dr. Bakó Endre: Irodalmi őrvárosok c. kötetének bemutatója.
2017. május 24.

A szerzővel beszélgetett Szilágyi Aladár, a Várad folyóirat szerkesztője. Közreműködött Kocsis Csaba énekmondó.

A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalom Kollégiuma támogatásával valósult meg.

NÉKOSZ ’46 – A népi kollégiumok

20160420_142106nkaA népi kollégiumok létrehozásáról 1946. július 16-án született döntés. Ebben az évben Berettyóújfaluban is megalakult a népi kollégium, ami Arany János nevét vette fel. Ebből az alkalomból szervezett emlékülést, minikonferenciát a Sinka István Városi Könyvtár 2016. április 20-án „A népi kollégiumi mozgalom és nyomai Biharban” címmel.

Jankovich Ferenc költő 1946-ban a Sej, fekete hattyú c. moldvai csángó népdalt átdolgozta mozgalmi dallá, ami Sej, a mi lobogónkat címmel vált ismertté. A rendezvény kezdetén mindkét dal elhangzott a Széchenyi Tagiskola harmadik osztályos tanulói és a 3. sz. Iskola egykori tanulója, Veres Gabriella tolmácsolásában. Kolozsvári István kulturális menedzser bevezető gondolatait követően három előadás hangzott el, melynek előadói, a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Közpolitikai és Alkalmazott Szociológiai Tanszékének tanárai és N. Szabó József professzor áttekintették a népi kollégiumi mozgalom létrejöttét, történetét és legendáját. Az ülést Pintér Zsolt politológus vezette le.

Dr. N. Szabó József új paradigma szerint, plurálisan közelítette meg a NÉKOSZ (Népi Kollégiumok Országos Szövetsége) megalakulásának körülményeit. Jelezte, hogy létrehozásának gondolata a Győrfi Kollégiumból indult, ahol kimondták: elitváltásra és új értelmiségre van szükség. Így 1945 után a „népi demokrácia” saját értelmiségének megteremtése volt a cél a paraszt származású fiatalok nevelését szolgáló művelődéspolitikával.

Dr. Pénzes Ferenc arra kereste a választ, hogyan lehetett a paraszt fiatalokat nevelni a „valóság pedagógiája” segítségével. A fennmaradt dokumentumok szerint nem voltak kidolgozott nevelési módszerek, a próba – szerencse módszerét követték és adaptálták, illetve kipróbálták a korabeli felnőttnevelési módszereket. A progresszív osztályérzés, a forradalmi öntudat, a nemzeti felelősségérzet alkotta azt az eszményképet, mely szerint a közösségi társadalom létrehozható nemzeti alapon a szellemi mozgalom iránymutatásai szerint. Az egyén nevelését természetesen csak társas környezetben tudták elképzelni. A bentlakásos iskolákban közösségi önkormányzat, „szobaszövetkezet” szabályozta a népi kollégisták életét, akik abban az illúzióban éltek, hogy ők történelemcsinálók, élcsapat, akik többletinformációkkal rendelkeznek.

Dr. Tóth-Matolcsi László a NÉKOSZ utóéletét mutatta be. A népi kollégiumok feloszlatásához vezetett, hogy kevés volt a korabeli és vészjóslóan formálódó ideológia szerint a munkás származású mozgalmi káder, nem tagozódott be a munkás-paraszt hatalomra hivatkozó és későbbi állampárt életébe, a párt ifjúsági szervezetével szemben pedig különutas politikát folytattak. A Rajk-per után a szervezet „mecénás” nélkül maradt és magával rántotta a NÉKOSZ-t is, amely egyaránt újszerű mozgalom volt Magyarországon és a későbbi keleti tömbben is. Sorsa speciális magyar történet: nagy fellángolás után gyors elhamvadás, tagjai bűnbakok lettek.

A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma támogatásával valósult meg.

A rendezvényen készült képek megtekinthetőek a következő fotóalbumban: NÉKOSZ ’46 konferencia képei

Zelk Zoltán: A három nyúl – rajzpályázat eredményei

DSCF2797A Berettyó Kulturális Központ – Sinka István Városi Könyvtár Zelk Zoltán születésének 110.évfordulója alkalmából A három nyúl c. verses meséjének illusztrálására rajzpályázatot írt ki négy korcsoportban – az óvodások, az általános iskola 1-2. és 3-4. osztályos és felső tagozatos tanulói részére. A pályázatra a KLIK Berettyóújfalui Tankerületéhez tartozó berettyóújfalui és magyarhomorogi iskolából, valamint a Diószegi Kis István Református Általános Iskolából és a berettyóújfalui óvodákból érkeztek meseillusztrációk. Az iskolásoktól 198, az óvodásoktól pedig 78 rajzot kaptunk, melyeket Fenyvesvölgyiné Tóth Zsuzsa tanár, grafikus, a Magyar Kultúra Lovagja értékelt.

A díjazottak az április 13-án megtartott ünnepélyes eredményhirdetésen vették át az oklevelet és az ajándékot.

Az alábbi eredmények születtek:

Óvodások:

Helyezés Név Óvoda
1. helyezett Mózsik Boglárka Eszterlánc Tagóvoda
2. helyezett Gulyás Emma Székhely Óvoda
3. helyezett Vécsei Viktória Virág Gyermekkert Tagóvoda
4. helyezett Daróczi Zoltán Rákóczi Tagóvoda
5. helyezett Balogh Zoltán Széchenyi Tagóvoda
6. helyezett Dobrik Sáron Szivárvány Református Óvoda
Különdíj Hadobás Anna Luca Eszterlánc Tagóvoda
Miklovics Léna Székhely Óvoda
Szőke Annamária Igazgyöngy Alapfokú Művészeti Iskola

1-2. osztályosok:

Helyezés Név Iskola
1. helyezett Tóth Jázmin Diószegi Kis István Református Általános Iskola
2. helyezett Szabó Dóra II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és BAMI
3. helyezett Pethő Dorina József Attila Általános Iskola
4. helyezett Szíki Roland József Attila Általános Iskola
5. helyezett Frank Eszter József Attila Általános Iskola
6. helyezett Szentannay Mátyás Széchenyi István Tagiskola
Különdíj Csávás Réka Hunyadi Mátyás Tagiskola
Gál Alexandra Magyarhomorogi Szabó Pál Általános Iskola
Hajzer-Török Alex Igazgyöngy Alapfokú Művészeti Iskola
Karácson Zorka Széchenyi István Tagiskola
Kathi Eszter II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és BAMI
Machán Mira József Attila Általános Iskola
Varga Edvárd Igazgyöngy Alapfokú Művészeti Iskola

3-4. osztályosok:

Helyezés Név Iskola
1. helyezett Kiss Bence József Attila Általános Iskola
2. helyezett Sacchetto Vittoria Igazgyöngy Alapfokú Művészeti Iskola
3. helyezett Jámbor Dorina II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és BAMI
4. helyezett Tóth Brigitta Diószegi Kis István Református Általános Iskola
5. helyezett Rab Viktória II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és BAMI
6. helyezett Balogh Noémi József Attila Általános Iskola

Felső tagozatosok:

Helyezés Név Iskola
1. helyezett Szűcs Napsugár Igazgyöngy Alapfokú Művészeti Iskola

A rajzokból készült kiállítás 2016. május 14-ig a könyvtár nyitvatartási idejében megtekinthető.

A rajzpályázat eredményhirdetésén készült képek megtekinthetőek a következő fotóalbumban: Zelk Zoltán: A három nyúl – rajzpályázat eredményhirdetés

Vezendiné Borbély Margit
könyvtáros

 

Tavaszt zeng a levegő is – versmondóverseny eredményei

DSCF2693A Berettyó Kulturális Központ – Sinka István Városi Könyvtár a költészet napja alkalmából 2016. április 12-én szavalóversenyt rendezett, melyre természetről szóló verssel nevezhettek a berettyóújfalui általános iskolák tanulói.

A két korcsoportban megrendezett versenyen 27 alsó tagozatos és 13 felső tagozatos tanuló vett részt. A zsűri feladatait Kapornai Judit, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Berettyóújfalui Tankerületének igazgató asszonya, a zsűri elnöke, valamint Korompainé Mocsnik Marianna, a Bihari Múzeum vezetője és Lackó Györgyné, a Sinka István Városi Könyvtár vezetője látta el.

Eredmények:

Alsó tagozatosok:

Helyezés Név Osztály Iskola
1. helyezett Török Laura 4. oszt. II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk.
2. helyezett Tapaszi Zsanett 3. oszt. Széchenyi István Tagisk.
3. helyezett Machán Mira 1. oszt. József Attila Ált. Isk.
Különdíjasok Balogh Zsuzsa 1. oszt. József Attila Ált. Isk.
Domokos Anna 1. oszt. József Attila Ált. Isk.
Magyari Anna 4. oszt. Hunyadi Mátyás Tagisk.
Matkó László 4. oszt. Diószegi Kis István Ref. Ált. Isk.
Szémán Orsolya 3. oszt. József Attila Ált. Isk.

Felső tagozatosok:

Helyezés Név Osztály Iskola
1. helyezett Lisztes Krisztián 8. oszt. József Attila Ált. Isk.
2. helyezett Laska Melinda 6. oszt. Széchenyi István Tagisk.
3. helyezett Szabó Zoltán 6. oszt. II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk.
Különdíj Tolvaj Bence 5. oszt. Hunyadi Mátyás Tagisk.

A szavalóversenyen készült képek megtekinthetőek a következő fotóalbumban: Tavaszt zeng a levegő is – versmondó verseny képei

Minden versenyzőnek gratulálunk, és köszönjük a felkészítő tanárok, szülők munkáját.

Vezendiné Borbély Margit
könyvtáros