Honnan és hová?

„Költő az legyen, mi népe”- 200 éve született Arany János címmel tematikus programsorozatra sikeresen pályázott a Sinka István Városi Könyvtár a Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalom Kollégiumánál.

E programsorozat keretében február 17-én a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Arany János Szakgimnáziumában Bihary Gábor, a Debreceni Egyetem Irodalomtudományi Intézetének PhD hallgatója tartott rendhagyó irodalomórát a végzős diákoknak. A téma az Arany-emlékév apropóján Arany János Honnan és hová?, valamint Petőfi Sándor Világosságot c. versének összehasonlító elemzése volt, melyet a szép számmal összegyűlt hallgatóság érdeklődéssel fogadott.

A két igen nehéz, filozofikus, örök emberi és végső sorskérdéseket feszegető vers módszertani bemutató elemzése közelítette hallgatóságát a kreatív elemzés elsajátításához, bevéséséhez is. A magyar nyelv és irodalom középszintű érettségi vizsga szövegértés segédlete is utal a feladat fontosságára.

Az értelmezési szempontokat: a cím jelentését, a beszédhelyzetet, egyén és közösség viszonyát, az időszemléletet vette górcső alá az elemző. A Világosságot vers címében a fény konkrét és elvont jelentését emelte ki. Az ellentét és párhuzam, a természeti és az emberi is megnyilvánul a műben: „Sötét a bánya, de égnek benne mécsek. Sötét az éj, de égnek benne csillagok. Sötét az ember kebele, S nincs benne mécs, nincs benne csillag, Csak egy kis hamvadó sugár sincs.” A beszédhelyzet: a „nyomoru ész” megszólítása mint önmegszólítás, a transzcendenshez való viszony, a lehatárolt ember- és világkép, a földi lét. Egyén és közösség szintjén individuális és közösségi létezés, mert a közösségért való cselekvés újra és újra megerősítéseket kíván. Végül az időszemléletről értekezett Gábor, összehasonlította a lineáris, keresztény és a ciklikus, antik szemléletet. Az előbbi a teremtéstől az Apokalipszisig tart, melyben az egyén és az emberiség útja hasonló. Az események egymásra épülnek, és a tetteknek következménye van. Az antik időszemlélet pedig a természet mintájára ciklikus. Az egyén tetteinek nincs történelemformáló ereje. Az örök körforgás és a forgandó szerencse irányít. Tehát itt még nincs teleológiai tételezés, kultúrtörténeti szemlélet.

A rendezvényt a Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalom Kollégiuma támogatta.

Horváth Lajos
könyvtáros

Hullatja levelét az idő vén fája szavalóverseny eredményei

A Sinka István Városi Könyvtár Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából szavalóversenyt rendezett az általános iskola felső tagozatos tanulói és középiskolások részvételével.

2017. március 2-án délelőtt kilenc középiskolás, délután kilenc általános iskolás mondta el a szabadon választott Arany-verset. Nagyon örülünk, hogy felhívásunkra Nagyszalontáról, Arany szülővárosából az Arany János Elméleti Líceum középiskolásai, valamint a berettyóújfalui Brózik Dezső Tagintézmény és a Széchenyi Tagiskola diákjai szép számmal jelentkeztek.

A zsűri feladatait Korompainé Mocsnik Marianna, a Bihari Múzeum vezetője, a zsűri elnöke, Kapornai Andrásné, a József Attila Általános Iskola nyugalmazott pedagógusa, Lackó Györgyné, a Sinka István Városi Könyvtár vezetője, ill. Kissné Tóth Márta, a BSZC Eötvös József Szakgimnáziumának tanára látta el.

A következő eredmények születtek:

Középiskolások:

I. hely

Szegi Krisztián

Arany János Elméleti Líceum, Nagyszalonta

Felkészítő tanár: Sánta Elza Hajnalka

II. hely

Kiss Hédi

Arany János Elméleti Líceum, Nagyszalonta

Felkészítő tanár: Ilyés Krisztina

III. hely

Kovács Adél

BSZC Arany János Gimnáziuma, Berettyóújfalu

Felkészítő tanár: Balog Otília

Különdíj

Csengeri Szilvia

Arany János Elméleti Líceum, Nagyszalonta

Felkészítő tanár: Ilyés Krisztina

Sain Máté

BSZC Arany János Gimnáziuma, Berettyóújfalu

Felkészítő tanár: Katonáné Recsó Erna

Általános iskolások:

I. hely

Laska Melinda

Széchenyi István Tagiskola

Felkészítő tanár: Aranyiné Csalánosi Csilla

II. hely

Maczó Dorina

Hunyadi Mátyás Tagiskola

Felkészítő tanár: Kisikánné Sziklai Zita

III. hely

Nagy Sára

Széchenyi István Tagiskola

Felkészítő tanár: Aranyiné Csalánosi Csilla

Különdíj

Ballai Anna

Széchenyi István Tagiskola

Felkészítő tanár: Aranyiné Csalánosi Csilla

Gáti Panna

József Attila Általános Iskola

Felkészítő tanár: Cseke Szilvia

A rendezvényt a Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalom Kollégiuma támogatta.

A rendezvényről készült képeket megtalálják a könyvtár Facebook oldalán.